Nu har vi genomfört den första omgången studiecirklar för mandatperioden!

Under januari och februari har Irja Gustavsson, Arnold Bengtsson och Linda Svahn genomfört studiecirklar med tre träffar om hur det är att vara lokalpolitiker. Det är roligt att så många, både erfarna politiker och helt nya politiker har varit med och diskuterat friskt.

Samtalsämnena har handlat om alltifrån vilka styrkor vi har, vad var och en kan bidra med och hur vi ska arbeta för att genomföra vår politik under den här mandatperioden. För de som var nya var det ett bra tillfälle att ställa frågor och lyfta olika funderingar de har kring sina nya uppdrag och hur…

Läs mer

Skrivelse om slopat statsbidrag överlämnat till (S) gruppledare i kulturutskottet

”Jag delar deras oro och hoppas att pengarna kommer tillbaka för att stärka barnkulturen även ute på landsbygden” säger Irja Gustavsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Lindesbergs kommun.

Idag på konferensen Folk och kultur i Eskilstuna träffade Irja Gustavsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Lindesbergs kommun, Lawen Redar som är gruppledare för socialdemokraterna i kulturskottet. Irja Gustavsson (S) överlämnade skrivelsen från Örebro läns kulturchefer angående neddragning av medel till kulturskolorna i den M+KD budget som gäller för Sverige nu. ”Jag delar deras oro och…

Läs mer

Välkommen till Lindesbergs socialdemokratiska förenings årsmöte den 27 februari!

Mötet bjuder på sedvanliga årsmötesförhandlingar samt val till S-föreningens styrelse och nomineringar till uppdrag i Arbetarekommunen. Välkommen!
Läs mer

Vi valde att återremittera frågan om biografen i Lindesberg

På kommunstyrelsen idag valde Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet att återremittera frågan om biografen för att komplettera med mer information. Den 12 februari kommer kommunstyrelsen därför få bland annat den ekonomiska redovisningen för år 2018. Dessutom bjuds chefen för kulturenheten och den biografansvarige in för att berätta om arbetet med biografen som det ser ut nu….

Läs mer

Medlemsmöte 30e januari

Välkomna på medlemsmöte klockan 18.00 i ABF lokalen i Lindesberg. Adress: Smedjegatan 9, Lindesberg (ingång baksidan vid rampen) Välkomna! Du vet väl att du kan följa alla våra möten i kalendariumet här på hemsidan?Under huvudsidan eller under menyn högst upp hittar du kalendern.

Läs mer

Arbetarekommunens ordförande tar plats i riksdagen!

Matilda Ernkrans från Örebro län valdes till statsråd i Stefan Löfvens nya regering och därmed lämnar sin plats i riksdagen och näste man på tur var Daniel Andersson från Lindesberg.

Stort grattis till Daniel, till medlemmarna och Örebro län som får vår ordförande Daniel Andersson som riksdagsledamot och företrädare för socialdemorkaterna i Sveriges riksdag. Vill tacka alla som tror på mig och som stöttat och hejat på under resans gång, det är inte utan medlemmarnas och människorna ute i de olika kommunerna som vi hade…

Läs mer

Engagera dig i politiken!

Som medlem i vårt parti kan du engagera dig på många olika sätt.
Läs mer

Företrädare valda för den nya mandatperioden

Igår på kommunfullmäktige klubbades förslagen igen gällande vilka som ska företräda partiet de kommande fyra åren inom olika områden. Ett stort grattis och lycka till med uppdraget önskar Arbetarekommunens styrelse!

(Hemsidan med dess företrädare inom olika områden kommer att uppdateras under december månad.)

Läs mer

Val av våra regionala företrädare för den kommande mandatperioden.

Idag var det förtroenderåd i Örebro där alla Arbetarekommuner samlades.

Idag valde vi företrädare för vilka som får förtroende att representera oss i Regin Örebro län och föra vår politik. Vi säger grattis till alla som blivit valda och det ansvar som följer med, ett gott arbete kommer att göras av våra valda det är vi säkra på. Klicka på länken nedan för att komma…

Läs mer

Val av företrädare till den kommande perioden!

Då har medlemsmötet valt ledamöter, ersättare, ombud och ordföringar som man vill ska företräda partiet den kommande perioden. Stort grattis och lycka till!

När beslutet är fattat i kommunfullmäktige kommer samtliga nämnder och styrelser att uppdateras på hemsidan med ledamöter, ersättare och ordförande för respektive uppdrag.

Läs mer
facebook Twitter Email