Framåt tillsammans – kommunens budget för år 2020 antas idag

Idag ska våra fullmäktigeledamöter besluta om kommunens budget för nästa år samt verksamhetsplan för de kommande åren. Årets budgetförslag innebär en del åtstramningar, men vi har valt att försöka fördela ut de besparingar som ska göras över tre år istället för att allt ska genomföras under år 2020. Vi bedömde att det var orealistiskt och…

Läs mer

Julavslutning 2 dec 2019

Årets sista Medlemsmöte

Årets sista medlemsmöte kommer i samarbete med S-föreningen i Lindesberg att vara ett möte där vi har vår gäst Regionråd Karin Sundin (S) som har huvudansvar för Regionens sjukvårdsfrågor. Dessutom kommer vi att bjuda på lite Julmat. Är du medlem och vill delta och äta mat ska du anmäla dig till john.omoomian@lindesberg.se senast 27 nov…

Läs mer

Samhället behöver mer socialdemokratisk politik!

Samhället behöver mer socialdemokratisk politik!

Vår Riksdagsledamot, Daniel Andersson (S) och vår Arbetarekommuns Ordförande, John Omoomian (S), har ordet! —— När vi betraktar och funderar en del nuförtiden, landar vi återkommande i övertygelsen om vikten av att betona det starka samhället. Vi ska utveckla ett samhälle för var och en utifrån den en är, en plats som ger jämlika möjligheter….

Läs mer

Förtroenderådet i Karlskoga

Förtroenderådet i Karlskoga

Samtliga 8 ombud från Lindesbergs Arbetarekommun var representerade idag på Förtroenderådet i Karlskoga. Förutom bra beslut och diskussioner lyfte vår Arbetarekommun frågan om att Sverige behöver mer välfärd och mindre populism! Detta gjorde vår delegation genom ett anförande som hölls av Arbetarekommunens ordförande och ombud John Omoomian (s). Vi tackar alla våra ombud och Karlskogas…

Läs mer

Medlemsmöte 6 november 2019

Hej! På onsdag den 6 november 2019 kl. 18:00-20:00 har vi medlemsmöte på ABF i Lindesberg (Övervåningen). Adressen är Smedjegatan 9, Lindesberg. Förutom information och 4 st valärenden kommer kommunens Socialchef Madde Gustavsson att vara vår gäst. Hon kommer att svara på våra frågor samt redogöra för ”Heltidsresan”, en fråga som Socialnämnden just nu arbetar…

Läs mer

Lindesbergs lasarett ska vara ett fullvärdigt akutsjukhus idag och i framtiden!

Arbetarekommunens ordförande John Omoomian (S) och kommunstyrelsens ordförande, Irja Gustavsson (S) uttrycker vår arbetarekommuns oro för Lindesbergs Lasarett. Artikeln kan ni läsa här nedan: Vi har blivit uppmärksammade på att regionen via Hälso- och sjukvårdsnämnden tagit beslutet om att stänga ner nattkirurgin på Lindesbergs Lasarett emellan kl:21.00-07.00. Vi känner en oro som har sina rötter…

Läs mer

Kommande möten!

Läs mer

Daniel Andersson lämnar ordförandeuppdraget i Arbetarekommunen

Läs mer

Regeringens budget för ett starkare samhälle!

I dag har jag presenterat regeringens förslag på statsbudget för nästa år. Regeringen har rustat Sveriges ekonomi och därför kan vi lägga nya reformer för att bygga vårt samhälle starkare. Vi socialdemokrater kommer aldrig acceptera att människor skjuts på öppen gata, att pensionärer som jobbat hela livet inte får pengarna att räcka till och att…

Läs mer

Vi gjorde en valrörelse och en bra sådan!

Med engagerade medlemmar och en otroligt engagerad valledare genomförde vi ännu ett val och vi är en kraft att räkna med!

Vi vill börja med att skicka ett stort tack till samtliga som engagerat sig i valet, både ni som hjälpt till med att fixa material, packat material, delat ut materialet morgon som kväll. Vi var ute, vi syntes och vi tog samtalen så vi ska vara stolta över vår insats! Daniel Andersson Alla ni som…

Läs mer
facebook Twitter Email