Styrelsemöte med Lindesbergs S-förening den 27 mars kl. 18

Sitter du i den nyvalda styrelsen för Lindesbergs S-förening? Då är du välkommen på styrelsemöte den 27 mars kl. 18:00 på ABF i Lindesberg!

Läs mer

Mer fysisk aktivitet i kommunens grundskolor – ett genomfört vallöfte!

Socialdemokraterna lovade inför valet att vi skulle öka den fysiska aktiviteten i skolan exempelvis i form av rastaktiviteter mm. Detta vallöfte blev också en del i det samverkansdokument som förhandlades fram tillsammans med Centerpartiet. Nu genomför vi det vallöftet! I måndags tog barn- och utbildningsnämnden ett beslut om att från och med höstterminen 2019 ska…

Läs mer

Nu införs mobilfri skoltid i Lindesbergs kommuns grundskolor

Barn och utbildningsnämnden beslutade igår att alla kommunala grundskolor ska ha mobilfri skoltid från och med höstterminen 2019. Rent praktiskt kommer det att gå till så att eleverna lämnar in sin mobil vid skoldagens början och återfår den vid skoldagens slut. – Elever som behöver digitala hjälpmedel i undervisningen ska kunna ha det. Rektorerna bestämmer…

Läs mer

Om en månad har vi årsmöte!

Välkomna på årsmöte för Arbetarekommunen den 1a april!
Läs mer

Tittar på fler möjliga placeringar av förskola i Vedevåg

En grupp föräldrar i Vedevåg tog för ett tag sedan kontakt med politikerna i Lindesbergs kommun för att diskutera olika alternativ för förskolan och skolan i Vedevåg.

Idag har vårt kommunalråd Linda Svahn (S) haft pressträff tillsammans med en grupp föräldrar i Vedevåg. Föräldragruppen i Vedevåg bestående av Stefan Toll, Daniel Heed och Johan Nordh tog för ett tag sedan kontakt med politikerna i Lindesbergs kommun för att diskutera olika alternativ för förskolan och skolan i Vedevåg. Socialdemokraterna har valt att lyssna…

Läs mer

Kom och prata om de kulturpolitiska programmet den 18e!

På måndag den 18e välkomnas du som är medlem att samtala kring de kulturpolitiska programmet som är ute på remiss. Håller i mötet gör Irja Gustavsson och Arnold Bengtsson. Välkomna!

Klickar du här så kommer du till de kulturpolitiska programmet >>

Läs mer

Rådslag i riksdagen

Idag genomförs konferensen Rådslag för länen CDUTE (T står för Örebro län). Finansminister Magdalena Andersson, inrikesminister Mikael Damberg, socialminister Lena Hallengren och civilminister Ardalan Shekarabi informerar om möjligheter och utmaningar i politiken idag. De informerar också om 73-punktsprogrammet – avtalet mellan S, MP, C och L. Från Lindesbergs kommun deltar våra kommunalråd Irja Gustavsson och…

Läs mer

Biografens framtid är tryggad

Att det ska finnas en biograf i Lindesbergs kommun är alla partier i kommunen överens om. Frågan handlar snarare om hur biografen ska drivas vidare. Socialdemokraterna ser att det finns samordningsvinster och en organisation som kan stötta upp bioverksamheten på ett bra sätt i det kommunala bolaget Besök Linde AB.

Det finns idag en biogrupp med koppling till kommunens fritidsgårdsverksamhet. Den kan fortsätta sitt arbete, antingen på samma sätt som idag eller i någon annan form oavsett hur biografen drivs vidare. Björn Persson som arbetar med ungdomarna i biogruppen gör ett fantastiskt jobb, och det är viktigt att hans kunskaper tas tillvara när organisationen för…

Läs mer

Nu har vi genomfört den första omgången studiecirklar för mandatperioden!

Under januari och februari har Irja Gustavsson, Arnold Bengtsson och Linda Svahn genomfört studiecirklar med tre träffar om hur det är att vara lokalpolitiker. Det är roligt att så många, både erfarna politiker och helt nya politiker har varit med och diskuterat friskt.

Samtalsämnena har handlat om alltifrån vilka styrkor vi har, vad var och en kan bidra med och hur vi ska arbeta för att genomföra vår politik under den här mandatperioden. För de som var nya var det ett bra tillfälle att ställa frågor och lyfta olika funderingar de har kring sina nya uppdrag och hur…

Läs mer

Skrivelse om slopat statsbidrag överlämnat till (S) gruppledare i kulturutskottet

”Jag delar deras oro och hoppas att pengarna kommer tillbaka för att stärka barnkulturen även ute på landsbygden” säger Irja Gustavsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Lindesbergs kommun.

Idag på konferensen Folk och kultur i Eskilstuna träffade Irja Gustavsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Lindesbergs kommun, Lawen Redar som är gruppledare för socialdemokraterna i kulturskottet. Irja Gustavsson (S) överlämnade skrivelsen från Örebro läns kulturchefer angående neddragning av medel till kulturskolorna i den M+KD budget som gäller för Sverige nu. ”Jag delar deras oro och…

Läs mer
facebook Twitter Email